ТУРАСАСОЦІАЦІЯ "СУМЩИНА ТУРИСТИЧНА"


У 2004 році була створена Обласна туристична Асоціація “Сумщина Туристична”.

Зважаючи на те , що Сумщина посідає останнє місце на Україні за показниками розвитку туристичної галузі останні роки за ініціативою “низів та верхів” було вирішено якось оживити цю галузь економіки. Отож туристична асоціація це добровільна громадська організація, неприбуткова. Вона, як це потребує закон, зареєстрована обласним управлінням юстиції та внесена до Державного реєстру як юридична особа.

Членами асоціації є як суб'єкти туристичної діяльності м. Суми ( в основному) так і великих міст області та районів

Слід сказати, що до минулого року асоціація майже не проводила ні яких заходів. Це було пов'язано з рядом причин, а в основному з політичними подіями на Сумщині та в Україні в цілому.

Зараз настав час, коли ця громадська організація може запрацювати повною мірою та виконувати свої основні статутні функції – це перш за все відстоювати інтереси туристичних фірм, сприяти їх розвитку.

Основними завданнями Асоціації є:

•  захист законних прав та інтересів членів Асоціації;

•  сприяння розвитку та розбудови туризму в Сумській області;

•  участь у розробці та реалізації програм розвитку туристичної сфери в регіоні;

•  сприяння розвитку сучасної інфраструктури туристичної галузі;

•  організація регулярних зустрічей членів Асоціації для підтримки рівня інформованості з усіх питань розвитку туристичної сфери в Україні та за її межами;

•  сприяння розвитку нормативної бази туристичної галузі та створенню системи правового, професійного та соціального захисту членів Асоціації;

•  здійснення інформаційної діяльності з метою популяризації туристичного продукту Сумської області;

•  підтримка постійних контактів з аналогічними структурами в областях України та за кордоном;

представництво та лобіювання інтересів туристичної галузі в органах державної влади та місцевого самоврядування;

Прийом у члени Асоціації та оформлення виходу з неї здійснюється її Радою на підставі письмових заяв: індивідуальних членів - особистих заяв громадян, колективних членів - на підставі рішень їх керівних органів. Взаємодія між Асоціацією та її колективними членами здійснюється на підставі укладених між ними договорів.

Члени Асоціації мають право:

•  формувати керівні органи та бути обраними до них;

•  користуватися пільгами при проведенні заходів, що організовуються Асоціацією (розмір пільг визначається Радою в кожному випадку окремо);

•  вносити на розгляд Ради та Загальних Зборів Асоціації будь-які питання, що стосуються їх діяльності, брати участь в обговоренні цих питань, мати повну інформацію про всі види діяльності Асоціації;

•  добровільно вийти із Асоціації (без повернення вступного та членських внесків)

Члени Асоціації зобов'язані:

•  дотримуватись положень цього Статуту, виконувати рішення керівних та ревізійних органів Асоціації, сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань Асоціації;

•  вчасно сплачувати вступний і членські внески;

•  за невиконання своїх обов'язків члени Асоціації виключаються з Асоціації за рішенням Ради Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради Асоціації.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЧЛЕНСТВА В ТУРИСТИЧНІЙ АСОЦІАЦІЇ СУМЩИНИ! стати членом>>


width="52"  width="45"
АСОЦІАЦІЯ / СТАТУТ / РАДА / ІНФОРМСЛУЖБА / ЗАЯВА / НОВИНИ

 

©2004-2006Сумська обласна асоціація "Сумщина туристична" 
 

 Вебмайстер

Hosted by uCoz