ТУРАСАСОЦІАЦІЯ "СУМЩИНА ТУРИСТИЧНА"

ЗАКАЧАТИ

ГОЛОВІ РАДИ ОБЛАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ

„СУМЩИНА ТУРИСТИЧНА”

Котельникову Володимиру Яковичу

 

Кандидата на вступ до Асоціації

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

З А Я В А

Просимо прийняти наше підприємство/фірму/установу до членів Асоціації.

Зобов'язуємося :

•  дотримуватись положень Статуту,

•  виконувати рішення керівних та ревізійних органів Асоціації,

•  сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань Асоціації;

•  вчасно сплачувати вступний і членські внески.

З банківськими реквізитами ознайомлений

 

_______________200 6 р. _________________

(підпис)

:

Банківські реквізити

Обласна туристична Асоціація “ Сумщина туристична”,

р/ р 26002055012739 в “Приватбанк” м .Сум и , МФО 337546, ЄДРПОУ 33218694

40024, м . Сум и , в ул. Харк і вска, 9.

т ел . (0542) 32 04 02

Примітки:

Розмір вступного внеска: 200,00 грн

Щомісячні внески – 2% від сукупного доходу, але не менше 70,00 грн

Бажано здійснювати щоквартальний внесок у розмірі 210,00 грн

width="52"  width="45"
АСОЦІАЦІЯ / СТАТУТ / РАДА / ІНФОРМСЛУЖБА / ЗАЯВА / НОВИНИ

 

©Сумська обласна асоціація "Сумщина туристична" 
 

 Вебмайстер

Hosted by uCoz